despre noi proiecte servicii cariere contact
Urbanism
de la Wikipedia:
"Urbanismul reprezintă studiul oraselor, al mediului geografic, economic, politic, social şi cultural şi al impactului acestor elemente asupra fondului construit.
Profesia de urbanist se referă la crearea şi organizarea vieţii urbane."

Arhitectul nostru acreditat RUR (Registrul Urbanistilor din Romania) intocmeste pentru PUD/PUZ-ului solicitat prin Certificatul de Urbanism urmatoarele planuri/desene in concordanta cu dorinta beneficiarului:
Incadrarea in zona
Analiza Situatiei Existente - Regimul juridic
Analiza Situatiei Existente - Regimul economic si tehnic
Analiza Situatiei Existente - Retele edilitare
Plan de reglementari
Plan circulalatii
Ilustrare de tema
Studiu de insorire
© Copyright 2007 CIVIDINI PROIECT. Toate drepturile rezervate.
Design si programare: DATAGRAM